Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEDKOU0

Kunskapsmatris PEDKOU

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

I den här kursen lär du dig om olika typer av kommunikation, om hur viktigt det är med en bra och fungerande kommunikation i olika sammanhang och du blir också en mer medveten kommunikatör.

Kursens centrala innehåll 

* Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.

* Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.

* Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.

* Användning av samtal som redskap i kommunikationen.

* Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering.

* Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande.

* Kritisk bearbetning av information från olika källor.

* Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapsmatris PEDKOU
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback