Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Kråkans Projektstart HT 2020 LJUS

103461 Förskolan Villagatan, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 19 augusti 2023

Presentation av projektstart för enhetens gemensamma tema "Barnen möter naturvetenskapliga fenomen i staden" läsåret 2020/2021 för avdelningen Kråkan.

Tema: 

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik och som barnen möter i sitt närområde: staden. 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte: 

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

Projektplanering:

 

Projektområde: LJUS

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

Förståelse och i längden fördjupning för naturvetenskapliga fenomen kring ljus, ögat, skuggor, reflexer, färger och växters fotosyntes. 

 

Språkutveckling – introduktion av nya ord och begrepp. Kunna sätta ord på vad de gör och lär sig. Dramatisering via skuggteater. Skapande av berättelser tillsammans. 

 

Upptäcka, undersöka naturvetenskapliga fenomen kopplat till ljus, känna till, se och känna, experimentera och uppleva.

 

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

Enkla fysikaliska fenomen kopplat till ljus. Språkbegrepp kopplat till ljus.


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter