Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Samhällskunskap 7A, v.36 (ht2020) ”Demokrati”

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 september 2020

I Sverige har vi många rättigheter som rätten att gå i skolan, rätt att uttrycka sina åsikter, rätt att få demonstrera och rätt att få tro på vad man vill. Dessa rättigheter kanske vi inte ens reflekterar över utan tar dem för givna. Men så är det inte för många människor i världen. I vissa länder är det inte en rättighet att få gå i skolan och en del människor kanske inte ens vågar gå att rösta för att de är rädda att bli förföljda. I dessa delar av världen drömmer man om att uppnå ett demokratiskt samhälle där man följer de mänskliga rättigheterna. Under detta arbetsområde ska vi lära oss mer om vad menas med demokrati respektive diktatur, hur kan vi påverka vårt samhälle, vilka är de mänskliga rättigheterna och vad görs och kan göras för att skydda de mänskliga rättigheterna i världen.

Hur ska vi arbeta? 

 • Följa veckans nyheter och koppla det till arbetsområdet.
 • Läsa texter.
 • Genomgångar.
 • Samtala och diskutera.
 • En kort individuell fördjupning.
 • Se på dokumentärer.

 

Litteratur och instuderingsfrågor:

Bok SOS "Samhälle maxi", s 126-137 (Frågor s.137), 138-145 (Frågor s.145)

 

 

Inspelade genomgångar/dokumentärer/film

 

Sli medioteket: (kommer in med er mejladresser och lösenord, samma som Ipad)

          Fatta Sveriges demokrati: "Demokrati eller diktatur", "Statsskick", "Yttrandefrihet", "Monarki och grundlagarna". (ca 15 min/avsnitt)

          Mediatiden: Farlig rapportering-är det värt det?

          FN och UNICEF en översiktsfilm om FN och barnkonventionen.

         Ideologiernas historia, 8 min/avsnitt: Liberalism, socialism, ekologism, konservatism, kommunism, feminism, ekologism.

 

Youtube: 

Eunsun Kim on her escape from North Korea-Malou efter tio (TV4), 14 min.

Studi: Vad är demokrati? 

Vad är grejen med demokrati och diktatur?

Studi: Vad är mänskliga rättigheter?

FN:s säkerhetsråd- en kort introduktion.

 

Glöm inte att repetera begreppen hemma varje dag. 

 

 Prov: Fredagen 4/9

 

Vad ska du ha koll på till provet?

 • Vad är typiska kännetecken för en demokrati respektive diktatur?
 • Vad menas med direkt demokrati och representativ demokrati?
 • Vilka olika slags statsskick finns det och vad innebär dessa?
 • Kunna förklara och ge exempel på hur vi kan påverka samhället, t. ex. genom opinionsbildning, folkrörelser, demonstrera. 
 • Vad är mänskliga rättigheter, varför har vi dessa och kunna ge exempel på några mänskliga rättigheter?
 • Vad är FN för en organisation? Vad har den internationella organisationen FN för uppdrag?
 • Vad är en nationell minoritet? Vilka är Sveriges nationella minoriteter.  Kunna förklara och ge exempel på hur dessa grupper diskriminerats och diskrimineras. 
 • Massmedia och dess roll i en demokrati. Varför är det viktigt med pressfrihet?
 • Begreppen (Kunna förklara begreppen och sätta in dem i meningar (rätt sammanhang).

 

Begrepp: Begreppskort/dokument

 

Diskriminering

Fördomar

Statskick

Monarki

Republik

Demokrati

Diktatur

Rösträtt

Statsminister

President

Statschef

Direkt demokrati

Representativ demokrati

Opinion

Rättssäkerhet

FN

Mänskliga rättigheter

Nationella minoriteter

Allmän och lika rösträtt

Propaganda 

Censur

Nationella minoriteter


Läroplanskopplingar

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Matriser i planeringen
samhällskunskap 7-9
Uppgifter
Keynote (genomgång)
Förklaringar till begreppen
Planering för veckan (preliminär)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback