Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Läsgrupper

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Vi kommer arbeta med olika böcker i läsgrupper. Grupperna har några olika böcker. Bl.a. "Snögrottan" och "Den stora spökräddningen.

Vi kommer i grupper läsa och bearbeta olika böcker. Vi läser tillsammans i grupperna vid ett tillfälle per vecka. Vi turas om att läsa högt och kamraterna följer med i texten. Gruppen diskutera sedan och skriver svar på frågor kring boken i gruppen. Frågorna har olika svårighetsgrad, allt från sökfrågor som man kan finna rätt i texten till frågor som kräver att man drar egna slutsatser. 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback