Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Hållfasta och stabila konstruktioner.

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Ämnesområde Hållfasta och stabila konstruktioner. Styrning och reglering.

Syfte Ge eleverna möjlighet att få kunskaper om hur byggnadsverk konstrueras för att bli hållfasta och stabila samt hur programmering kan användas för styrning. Arbetet innebär också att eleverna får möjlighet att utveckla några av teknikämnets förmågor.

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions och teknikutvecklingsarbete.

Förmågor

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Bedömning

Under konstruktionsarbetet kommer din förmåga att driva konstruktionsarbetet framåt att bedömas. Din modell, dina skisser och dina ritningar kommer att bedömas. Du får också möjlighet att visa dina förmågor att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer samt identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion under redovisningarna.

Genomförande
V 34-36
Hållfasthet; material, egenskaper och konstruktioner.

V 37-41 Egna brokonstruktioner. Vi konstruerar öppningsbara broar som utnyttjar programmering. Vi skissar, testar och bygger.

V 42-43 Programmering, vad är det och hur kan det hjälpa oss vid öppning av våra broar.

V 44. Lov


V 45-46
Vi redovisar våra broar och diskuterar för- och nackdelar med olika konstruktioner.

V 47-50 Vi arbetar med ritningar.

Planeringen är preliminär och kan komma att ändras.


Läroplanskopplingar

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback