Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Rymden

Johannes skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Du kommer att få möjligheten att lära dig mer om rymden, Jorden, månen, solen och andra himlakroppar. Vi kommer också att titta lite närmare på vad stjärnbilder är för något.

Du kommer att få möjligheten att:

 • Undersöka hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • Lära dig mer om hur tyngdkraften påverkar oss.
 • Lära dig mer om månens olika faser.
 • Lära dig mer om varför vi har olika årstider och hur dessa kan beskrivas. 
 • Läsa faktatexter enskilt och i grupp om jorden, solen och månen och svara på frågor till dessa.
 • Lära dig mer om våra olika stjärnbilder. 
 • Titta på pedagogiska filmer om jorden, solen, månen och våra stjärnbilder.
 • Fördjupa dig i någon av de andra planeterna i vårt solsystem.
 • Göra bilduppgifter kopplade till rymden.

 

Din lärare kommer bedöma:

 • Hur du känner till jordens, solens och månens rörelser.
 • Hur du känner till månens olika faser. 
 • Hur du känner till vad en stjärnbild är.  
 • Hur du klarar av att läsa faktatexter och förstå dess innehåll.
 • Hur du klarar av att skriva en egen faktatext utifrån information i en anvisad källa. 
 • Hur du klarar av att lösa anvisade uppgifter genom enskilt arbete och i grupp.

Läroplanskopplingar

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback