Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Prio 9 period 1 tal och algebra

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Planering för arbetet med Tal och Algebra Du ser nedan en grovplanering av vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Längst ner på denna sida hittar du länken till lektionsplaneringen.

 

Klicka här för att komma till lektionsplanering: PLANERING 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 • Reella tal

 • Potensform

 • Metoder för beräkning med tal i bråk- och decimalform

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar

 • Variabelbegreppet

 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer

 • Metoder för ekvationslösningBegrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

 

Bråk

Täljare

Nämnare

Blandad form

Förlänga Förkorta

Enklaste form

Minsta gemensamma nämnare, MGN

 

Algebra
Numeriska uttryck
Algebraiska uttryck
Förenkla
Faktorisera
Ekvation
Obekant
Prövning

 

Filmer

 

Genomgångar till de enskilda delarna i arbetsområdet hittar du i lektionsplaneringen under varje genomgång.


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas och hur?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen

 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar

 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är

 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer

 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll

 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang

 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt

 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll

 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer

 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer

 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser

 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback