Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

2

Teknik åk 2

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Vi kommer att arbeta med begreppen teknik och tekniska lösningar. Du ska få bekanta dig med med viktiga uppfinningar genom tiderna och fundera på hur de har påverkat människors vardag. Tillsammans med KomTek ska vi planera och konstruera tekniska bidrag till årets teknikutmaning "det smarta rummet".

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:

- Kunna förstå vad teknik är och diskutera olika tekniska lösningar med klassen.

- Förstå vad ett verktyg är och varför vi har olika verktyg.

- Kunna se och förstå hur man skapat tekniska lösningar för ett visst behov.

- Kunna samtala om  nya ord och begrepp inom teknikområdet.

- Förstå och kunna diskutera vad som gjort att teknikutvecklingen gått framåt, och hur tekniken förändrats över tid.

- Samarbeta kring uppgiften att planera och bygga en teknisk konstruktion.

Bedömning - vad och hur

 

Bedömningar görs under arbetets gång genom diskussioner, dialoger och olika arbetsuppgifter, samt utifrån din förmåga att visa att du:

-aktivt deltar då vi tillverkar olika konstruktioner.

-aktivt deltar och försöker komma med idéer till lösningar.

-aktivt deltar i diskussioner efteråt när vi utvärderar.

-använder några tekniska begrepp i rätt sammanhang.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:

- se filmer och läsa texter om teknik i vardagen och uppfinningar från olika tidsepoker.

- träna samarbete genom att ni får lösa olika praktiska problem i grupper.

- tillverka olika konstruktioner.

- diskutera och tänka tillbaka och utvärdera.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback