Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Norden

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord och kartor.

Våra grannar i Norden

Arbetssätt:

Vi kommer att studera kartor, se på filmer och läsa faktatexter samt titta på Geografens testamente. Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar och resonerar kring fakta och källan till den. Du kommer att få arbeta självständigt och i liten grupp. Du kommer göra resebroschyr och skriva faktatexter till ditt land, sedan ska ni få redovisa arbetet för klassen. 

Mål:

  • kunna beskriva och göra jämförelser mellan de nordiska länderna, natur, naturtillgångar och vad människor arbetar med
  • kunna beskriva geografiska platsers lägen, länder, vatten, städer och berg
  • kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker och redovisa i tabell och textform
  • känna till och kunna använda geografiska begrepp

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Norden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback