Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Vad är teknik? Vi stöter på teknik överallt i vår vardag. Eleverna ska bli medvetna om hur några vanliga tekniska lösningar fungerar. Hur gjorde vi förr när vi inte hade telefonen? Hur spreds nyheter? Hur ser framtiden ut för vissa tekniska lösningar? Vilka är de enkla maskinerna och de mäktiga fem?

Kursplan i ämnet

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Arbetssätt och undervisning

För att se vad eleverna vet om teknik, kommer vi att göra en tankekarta "Vad är teknik".

Hur har föremål/maskiner förändrats över tid? Eleverna får bla se filmer om olika tekniska lösningar fungerar.

Se en film om vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger används för att uppnå en viss funktion tex föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.


Bildresultat för teknik de mäktiga fem


Tillsammans med en kompis kunna konstruera/bygga ett torn så stadigt som möjligt utifrån en skiss. Skissen behöver kanske ändras under konstruktionen gång. 


Hur ser framtiden ut?  Pratar och ser en film om framtiden för att få idéer. Skriv och rita.

Vi arbetar med programmering med "Blue bots".

Vi lär oss mer om elektricitet och hur man använder detta på ett säkert sätt.

Visa vad du lärt dig

Delta aktivt på lektionerna genom att du lyssnar och gör frågeställningar. Du visar också att du kan samarbeta i de gruppuppgifter som förekommer.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta under åk 2 och 3

Bedömning

Vi bedömer kontinuerligt under läsåret.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Att styra föremål med programmering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback