Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

8

Teknik, åk 8 - Tekniska system

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Tekniska system och modeller De tekniska systemens uppbyggnad De tekniska systemens utveckling

Mål

När du arbetat med avsnittet ska du:

Kunna förklara hur tekniska lösningar kan beskrivas som ett system.

Kunna ge exempel på hur man kan använda modeller när man arbetar med system

Kunna beskriva tekniska system med text och flödesschema.

Känna till hur tekniska system har utvecklats och ge exempel från kommunikationsområdet.

Kunna ge exempel på tekniska systems sårbarhet.

Genomförande

Avsnittet genomförs med föreläsning, film samt inläsning.

Arbetet bedöms genom en inlämningsuppgift som görs i skolan och prov.


Läroplanskopplingar

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Matriser i planeringen
Teknik, åk 8 - Tekniska system
Teknik - Tekniska system - Furulundsskolan -
Uppgifter
Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin
Lektionsuppgift: Tekniska system och modeller
Lektionsuppgift: Tekniska system och modeller
Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin
Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2
Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin
Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin
Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2
Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling
Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 1
Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 1
Lektionsuppgift - Tekniska systemens uppbyggnad
Lektionsuppgift - Tekniska systemens uppbyggnad
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system
Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system
Lektionsuppgift: Tekniska system och modeller
Lektionsuppgift: Tekniska system och modeller
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system
Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2
Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2
Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2
Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling
Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling
Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2
Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin
Lektionsuppgift - Tekniska systemens uppbyggnad
Lektionsuppgift - Tekniska systemens uppbyggnad
Inlämningsuppgift Tekniska system
Inlämningsuppgift Tekniska system
Inlämningsuppgift Tekniska system
Lektionsuppgift: Tekniska system och modeller
Lektionsuppgift - Tekniska systemens uppbyggnad
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system
Prov Teknik - Tekniska system

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback