Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 5

Mitt arabiska språk

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Att tala arabiska är som att simma i ett vackert hav med solen under dagen och månen under natten.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du ska få utveckla din förmåga att tala, och lyssna på det arabiska alfabetet, samt skriva rätt bokstav på rätt bild.  .

 Du ska få utveckla din förmåga att jämföra ljud i arabiska och svenska.

 Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva ord och enkla meningar på arabiska.

 Du ska få utveckla din förmåga att förstå det skrivna språket i böckerna (det klassiska arabiska språket).

Elevens lärande och utveckling

 Eleven får möjlighet att uttrycka sig muntligt och skriftligt.
 Får möjlighet att utveckla sina kunskaper när vi/de översätter mellan språken.

Undervisningen och arbetsformer

Du kommer att läsa och skriva ord, enkla meningar, förklara vad de olika orden betyder och översätta dem till svenska.

Du kommer att jämföra hur bokstäverna låtas utifrån de fyra tecknen och i ett ord.

Du kommer att hantera olika vanliga skrivfel i arabiska språket.

Du kommer att lyssna på enkla texter på arabiska.

 Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga i att tala, lyssna, läsa och skriva. Detta gör jag kontinuerligt genom att förhöra dig på hemläxorna som du får en gång varje vecka och genom att skriva och läsa i klassen ord och enkla meningar. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Muntligt berättande för olika mottagare.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter