Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

F

Textilslöjd Åk 9, terminsprojekt ”Ute i världen”, v 34-51

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2020

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Syftet med höstens arbete är att uppmärksamma hur man kan påverka världen genom slöjd och hantverk. I arbetet får eleverna välja teknik och material för att skapa något som kan göra någon annans liv bättre. Eleven väljer ett stort arbete där flera olika tekniker och material används eller flera mindre där olika tekniker olika material har avgörande roll.

 

Textilslöjd Åk 9, terminsprojekt ”Ute i världen”, v 34-51

 

Arbetsområde

 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

 

Syftet med höstens arbete är att uppmärksamma hur man kan påverka världen genom slöjd och hantverk.

 

I arbetet får eleverna välja teknik och material för att skapa något som kan göra någon annans liv bättre.

 

Eleven väljer ett stort arbete där flera olika tekniker och material används eller flera mindre där olika tekniker olika material har avgörande roll.

 

Utvecklingsområde

 

Eleverna ska tillverka något som kan gagna någon som inte har samma förutsättningar som oss, i världen. Detta gör de genom att antingen tillverka en sak som kan ges till någon som behöver eller en sak som kan säljas där pengarna går till välgörenhet.

 

Vi kommer också att i det här arbetet få upp ögonen för olika hjälporganisationer, både på hemmaplan och ute i världen.

 

Under arbetet kommer eleverna att visa sina färdigheter genom kunskapskraven i sitt hantverk och i sin loggbok, där de ska dokumentera arbetet i både text och bild. I sitt hantverk får eleven visa sina färdigheter i punkterna 1-3, 6 och 8. I sin loggbok redogör eleven för övriga delar av det centrala innehållet. Vi kommer under arbetets gång beröra flera områden som kan hjälpa eleven att bearbeta de olika områdena och kunskapskraven.

 

Centralt Innehåll

 

1)       Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

 

2)       Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

3)       Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

 

4)       Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

5)       Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 

6)       Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

 

7)       Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

 

8)       Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

 

 

 

 

Bedömning och feedback sker enligt mallen nedan.

 

 

 

Bedömning Välgörenhet. Efter avklarad slöjduppgift visar du att du:

 

 

 

Når målen                                 Mer än väl når målen

 

 

 

Färdighet

På ett enkelt sätt

På ett utvecklat sätt

På ett välutvecklat sätt

1.     Du kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.

 

 

 

2.     Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra.

 

 

 

3.     Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet, miljön och kvalitén med ditt arbete. Du kan motivera dina svar.

 

 

 

4.     Du kan utveckla idee’r i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.

 

 

 

5.     Du kan testa hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.

 

 

 

6.     Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt.

 

 

 

7.     Du kan ge omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du skapat hänger ihop med hur det fungerar.

 

 

 

 

 

8.     Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För feedback se nästa sida à

 

 

 

 

 

För att utvecklas vidare i slöjd ska du tänka på:

 

1.      Du behöver fokusera mer på arbetet i slöjdsalen för att kunna slutföra dina arbeten. Tänk på att använda tiden väl och träna gärna på en teknik mer än en gång för att få ett bättre resultat på din färdiga produkt.

 

2.      Du behöver träna på att använda verktyg, redskap och maskiner. Gör gärna en provbit innan du ger dig på ditt slutarbete.

 

3.      Fundera ut fler sätt att slutföra din uppgift och hur den är anpassad till val vad gäller kvalité, miljö och målet med arbetet. Välj den du anser vara bäst och motivera ditt val och varför du valde bort vissa i din slöjdlogg.

 

4.      När du startar upp ditt arbete behöver du komma på flera olika alternativ till hur du ska genomföra uppgiften. Beskriv både den du valde och de du förkastade. Motivera varför du valde den du gjorde.

 

5.      Du behöver prova dig på ett mer avancerat sätt hur material och tekniker kan kombineras. Du kan förklara hur det påverkar slöjdsakens utseende och funktion.

 

6.      Förklara varför du valde en speciell teknik för att fortsätta ditt arbete. Berätta hur du ska komma framåt och bli klar med ditt slöjdarbete.

 

7.      Förklara på ett djupare sätt hur du har arbetat under lektionerna med ord och uttryck som tillhör slöjden. Beskriv mer utförligt hur funktionen hänger ihop med utseendet och kvalité.

 

8.      Förklara i flera led vad slöjdprodukter vill berätta i förhållande till trender och traditioner i kulturer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback