Skolbanken Logo
Skolbanken

Fsk Bryggan/ Spiggens utbildning och undervisningsplan

224621 Förskolan Bryggan, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 23 januari 2021

En mall för planering av utbildning och undervisning

Utbildningsplan (Projektplan)

Utbildningsplanen beskriver varför vi tänker planera utbildningen utifrån ett visst läroplansområde eller mål i VP. Den innehåller även frågor för uppföljning och analys, samt en tidsplan för arbetet.

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Under VT 20 arbetade vi med kompisböckerna som ett sidoprojekt till vårat Myrprojekt. Då böckerna under vårterminen låg i skym undan men var otroligt uppskattade av barnen så valde vi att lägga vikten på böckerna denna termin. Vi ser detta som en möjlighet att jobba mot barnkonventionen på barnens nivå.

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

vi vill ge barnen möjligheter att tillsammans med oss få nya verktyg att förstå sina rättigheter, 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Genom högläsning, genom att vi infört takk i verksamheten som blir ett stöd för barnen att kunna uttrycka sig. 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

bygga relationer, få en större förståelse för rättigheter och skyldigheter, 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

vi har utsatt tid för projektgrupper mellan 9.15-10 alla dagar förutom fredagar. En projektgrupp består av en mindre grupp barn som möts av en uppbyggd miljö inne på avdelningen som kopplas till projektet. vi lägger stor vikt vid projektet i barnens dagliga lärmiljö utifrån att anpassa avdelningens miljö efter barnens intresse.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Innan vi går in med en projektgrupp skall ledande pedagog för stunden gå in och förbereda en miljö som lockar till lärande inom projektområdet. 

- Vi på Spiggen vill erbjuda våra barn en mer rik digitaliserad miljö. 

 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Vi kommer att utgår ifrån kompisböckerna i vårat projekt inne på spiggen. Varje månad kommer vi att utgå och fördjupa oss i en bok och plocka ut viktiga begrepp som vi lyfter i barngruppen. Vi kommer även att understryka viktiga begrepp med hjälp av tecken som stöd (TAKK). 

Vi väver in begreppen och lyfter det praktiskt med barnen i vardagen på förskolan. 

 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla deltar i projektet.

Vi har delat in barngruppen i mindre projektgrupper. 

 

Hur ska projektet dokumenteras?

Genom foto, film och text.

 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Genom dokumentation som är tillgänglig för barnen. 

Genom dokumentation som synliggöra projektets gång för oss pedagoger

Genom dokumentation som synliggörs för föräldrar genom plattformen samt pedagogisk dokumentation tillgänglig på gården.

Vi har projektet som en röd tråd på samlingen.

 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Vi vill införa digitalisering mer i verksamheten

Vi pedagoger delar tipps och ideer med varandra. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback