Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Historia, Teknik, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Historia/Religion åk 4, vikingatiden, asatron

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Här kommer du att få lära dig om vikingatiden och hur vikingar levde och bodde och läsa om asatron. Vi kommer se filmer och arbeta med läsförståelse. Göra egna vikingasmycken på slöjden och tekniken.

Syfte/n för arbetsområdet:

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 

Kunskapskrav

 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna berätta om vilken tidsperiod vi kallar vikingatiden.

Du ska kunna berätta om vikingarnas resor till andra länder. 

Du ska kunna lite om asatron och dess gudar.

Du ska kunna ta ut viktig fakta om ditt arbetsområde.

Du ska vara aktiv på lektionen och delta i diskussioner.

Du ska göra en egen beskrivande text om ovanstående.

Du ska kunna skriva och ändra din text på datorn.

 

Undervisning och bedömning

Du kommer att läsa om vikingatiden i historieböcker. Du kommer även att titta på små filmer som handlar om vikingatiden. Du ska samla och skriva fakta och sedan  skriva en kort beskrivande text om arbetsområdet.  Du kommer läsa om asagudarna och vikingarnas sätt att se på världen. Vi avslutar vikingatiden med ett litet skriftligt förhör. Jag kommer under arbetets gång bedöma din förmåga att:

  • Delta i diskussioner.
  • Samarbeta med kompisarna.  
  • Beskriva skillnader och likheter mellan hur människor levde på vikingatiden och nu.
  • Förklara hur människor levde under vikingatiden.
  • beskriva veckodagarna/gudarna.
  • Skriva en beskrivande text utifrån planeringens innehåll.
  • Göra ett vikingasmycke(samarbete med textil och  trä och metallslöjd)

Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav historia åk 4-6
Kunskapskrav religion åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback