Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

NO åk 1

Rödsleskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vad är det som händer i naturen under våra årstider? Vilka djur och växter finns det där? Hur märker vi att det är olika årstider? Vad händer med jorden och solen under årstiderna? Det är spännande saker som vi ska ta reda på under årskurs 1.

Vad?

Fortlöpande under åk 1 arbetar vi med:

 • årstiderna och naturens växlingar
 • hur djur och växter påverkas av årstidsväxlingarna
 • varför vi har olika årstider och vad som händer

Hur?

Vi arbetar med detta genom:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • par- och gruppuppgifter
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • filmvisning
 • fältstudier i naturen och undersökningar
 • läsning av skönlitteratur och faktatexter som belyser ämnet

Bedömning

Jag bedömer elevens förmåga att:

 • kommunicera sina kunskaper i ämnet
 • göra undersökningar, jämförelser och dokumentera
 • använda korrekta ämnesrelaterade begrepp

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback