Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

4 - 6

Mall Almtunaskolan 4-6

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 september 2020

Förslag på gemensam mall 4-6

Planeringens namn

Eleverna kommer att få lära sig... en kort presentation som kopplas till ämnets syfte eller centrala innehåll.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

  • skriv i punktform, tänk på elevnära text och konkretiserat

 

Det kommer du få visa genom att: (bedömning)

 

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

  •  

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

  • Generella drag, inte detaljnivå. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback