Skolbanken Logo
Skolbanken

Uppstartsplanering Brandbergens förskolor HT 2023

Brandbergens Förskoleområde, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 18 augusti 2023

Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Fokusområde som vi valt:

Syfte:

Uppstartsfråga:

Avdelningens egna värdeord: 

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Barns rättigheter:

-Digitalt och ​ analogt:

-Delaktighet och inflytande:

-Språk, kommunikation och förhandling:

Gruppindelning:

Det här blir vårt observationsfokus:

Så här dokumenterar vi: 

Så här delar vi upp pedagoger:

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

Tid. Planera tiden:

Så här reflekterar vi:

Föräldrasamverkan:

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback