Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

F

Solstol

Rättviksskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Syftet är att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.

Samarbete mellan textilslöjd och Trä- och metallslöjd.

 

Syftet är att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.

 

Centralt innehåll:  Metall, textil och trä. Materialets egenskaper, deras användningsområden och

                                 Kombinationsmöjligheter.

                                 Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett

                                 säkert och ändamålsenligt sätt.

                                 Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering

                                 av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

                                 Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

                                 Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremålets

                                 estetiska uttryck.

                                 Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturen och vad de

                                 signalerar.

 

Arbetssätt:               Efter genomgång om arbetsområdets innehåll av läraren, arbetar eleverna

                                 Praktiskt. Sedan gör eleverna en skriftlig dokumentation. Läraren coachar

                                 eleverna framåt.

 

Bedömning:             Du kan skapa saker i olika material med hjälp av instruktioner.                     

 

                                 Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar

                                 I enkelt slöjdarbete.

                                Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön.

                                Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att

                                Inspirera till skapande.

                                Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.

                                Du kan ge omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du

                                har skapat.

                                Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta . Du diskuterar om symboler, färg ,

                                form och material.

                               

 

                                   


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback