Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

9D - Samhällsekonomi v37

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 september 2020

Det mesta i våra liv har kopplingar till samhällsekonomi eftersom det handlar om produktion och konsumtion av de varor och tjänster vi använder. Effektiviseringen i produktionen är orsaken till att vi idag har en så hög materiell levnadsstandard jämfört med tidigare. Ekonomi betyder ursprungligen ”att hushålla”, d.v.s. att välja hur vi ska använda våra begränsade resurser. Det gäller både för hushållen, företagen och offentliga sektorn. Det samhällsekonomiska kretsloppet är en modell som visar hur olika delar i samhället påverkar varandra.

Vi kommer att ha genomgångar, titta på nyheter, läsa artiklar, diskutera och jobba enskilt. Det är många nya begrepp (se ordlistan). Dessa bör du lära dig en grundförklaring till så fort som möjligt. Träna gärna på quizlet. Det finns instuderingsfrågor.  I slutet ska du kunna göra analyser och reflektioner som har med samhällsekonomi att göra. Analyserna kan handla om orsaker till och konsekvenser av ekonomiska förändringar samt hur de hänger ihop och påverkar varandra.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper och förmågor under lektionerna och på ett avslutande prov.

 

Prov:             Fredag den 11/9              

 

Källor:

 

Text ur boken SOS Samhälle Maxi 7-9 s 305-315, 316-323, 325-331.

  

Youtube filmer:

Riksbanken Så skapas pengar (4,54), Vad gör Riksbanken? (5,38), Vad är inflation? (4,02)

Ung Företagsamhet Sverige Ekonomiska kretsloppet (4,12)

Klas förklarar Tillväxt (3,35), Konjunkturen (5,22), Inflation och deflation (4,16), Coronakrisen (5,42)

Studi.se Det ekonomiska kretsloppet

 

Quizlet 

quizlet.com (sök ”klasser”, Fredrik Palmgren Ekens skola) E-orden, Alla orden

 

Bra källor för uppdaterad fakta och ordförklaringar:

Svenskt näringslivs hemsida ekonomifakta.se

Riksbanken riksbank.se

 

Vad ska du ha koll på till provet?

  1. Hur bestäms priset? (Utbud och efterfrågan) s 308.
  2. Ekonomiska system: Planekonomi, Marknadsekonomi och Blandekonomi. s 310.
  3. Hur fungerar det ekonomiska kretsloppet och hur hänger det ihop? Kunna förklara hur pengar rör sig mellan de olika aktörerna och hur de är beroende av varandra samt hur de påverkar varandra. T. ex hur påverkas de olika aktörerna av olika förändringar i samhället. s 311.
  4. Kunna redogöra för de olika aktörerna och dess uppgifter (hushåll s 312, banker s 313 , företag s 318, offentlig sektor (stat, landsting och kommun) s 325-327.)
  5. Varför betalar vi skatt och vad går våra skatter till? s 325-326.
  6. Statens budget. Hur går det till när statens budget bestäms. s 327.
  7. Ekonomisk utveckling: Hur mäter man ekonomin i ett land (BNP, BNP/capita HDI. Vad menas med högkonjunktur, och lågkonjunktur. Hur staten kan försöka att påverka konjunkturen. Vad Sveriges Riksbanken är för en bank och vad den har för uppgift. s 328-329.
  8. Begreppen: Förklara dem och kunna använda dem (sätta in dem i rätt sammanhang) 

Ekonomi

Samhällsekonomiska kretsloppet: (Ekonomiskt kretslopp)    Se bild längst upp, eller s 311 i häftet.                           

a.     Offentliga sektorn

b.     Hushållen                                    

c.     Företag                                            

d.     Banker                                              

e.     Utlandet

 

Amortering

Aktie

Ränta

BNP, BNP per capita

Ekonomisk tillväxt

Produktion

Konsumtion

Export

Import

Konkurrens

Monopol

Skatt

Bidrag

Moms

Högkonjunktur

Lågkonjunktur

Investera

Budget

Riksbanken

Inflation

Globalisering

Bruttolön

Nettolön

Disponibel inkomst

Privata sektorn

Marknad

Marknadsekonomi

Planekonomi

Blandekonomi

Inkomstskatt

Välfärd

Ekonomisk tillväxt

Statsskuld

Styrränta (reporäntan)

Centralbank

Deflation

Finansiera

HDI

 

LGR 11, Samhällskunskap. Utdrag ur det centrala innehållet som berör ekonomi:

 

• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

 

• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

 

• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet,  pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

 

• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

 

• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

 

• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

 

 

• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samhällsekonomi
Uppgifter
Presentation:Samhällsekonomi
Presentation: Samhällsekonomi

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback