Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Träslöjdsplanering åk 7 Tanumsskolan

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Här kommer jag lägga ut en löpande planering men det vi går igenom i slöjden. Här skall ni också kunna lägga bilder på era arbeten och texter med beskrivningar av era arbeten till mig. Vänligen Anna

Beskrivning av arbetsområdet

Samtal om slöjdens ursprung. Varför slöjdade människor och vad skapade dem? Vad är ett bruksföremål? 

Eleven ska konstruera ett eget bruksföremål. En produkt som är användbar och funktionell för det ändamål den är skapad. 

 * Vi börjar med ett ipad-ställ. 

* Därefter kommer luffarslöjd

* Fågelbord- Fågelhus av plåtburk

*Sågarprov

 

Centralt innehåll

Under detta projekt kommer vi arbeta följande moment:

Arbetets gång

1) Vikten av en noggrann planering

2) Materialval utifrån tillgänglighet, funktion och utseende.

3) Var noga och planera ert arbete

4) Utvärdera och dokumentera ert arbete (från tanke till färdig produkt). 

Tänk på att dokumentera ditt arbete (Slöjdportfolio) digitalt efterhand som du jobbar.

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback