Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Being friends

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 september 2020

In "Being friends" you will learn about what it means to be a good friend. You will learn a lot of words about friendship. There will be texts to read, videos to watch and activities to do. You will meet Winnie the Pooh, learn about National Friendship Day and write a friendship card for a special friend of yours.

Syftet med arbetsområdet är att motivera dig att läsa och samtala på engelska från egna erfarenheter av vänner och vänskap. Du ska få uppleva glädjen med att kunna språk och våga uttrycka sig på engelska.

Undervisningens innehåll:

  • Texter, videoklipp och aktiviteter som ligger till grund för att både samtala och skriva till varandra
  • Engelska ord och begrepp som har med vänner och vänskap att göra
  • Arbetssätten varierar mellan enskilda uppgifter och gruppuppgifter

Lärandemål:

  • Kunna förstå videoklipp om vänskap
  • Kunna använda nya ord för att samtala om vänskap
  • Kunna ge och ta emot konstruktiv kritik för att kunna förbättra mitt arbete
  • Kunna ge förslag på engelska ord och använda dessa i ett vänskapskort
 

Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Write a friendshipcard

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback