Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Min familj

Heby skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Vad är en familj? Hur var det i familjer förr? Hur använder familjen sina pengar?

 

 

LGR-11, del 1 -  Skolans värdegrund och uppdrag

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 

LGR-11, del 3 - Kursplanens syfte                  

Kursplanens syfte är att eleverna ska lära sig om hur olika familjer kan se ut. Hur det kunde se ut i Sverige för 100 år sedan. Hur familjer använder sina pengar på olika sätt och olika betalningsformer.

Hur undervisningen kommer att gå till.                  

VAD?

*Vad är en familj

*Hur kan olika familjer kan se ut.

*Hur kunde det se ut i familjer för 100 år sedan.

*Vad använder vi familjens pengar till.

HUR?

*Vi kommer att tillsammans läsa texter

*Diskutera och lösa uppgifter                                                              

*Titta på film                                                   

VARFÖR?                                

För att du ska få förståelse att familjer kan se olika ut och att de kan förändras. Du ska även ha fått en inblick i hur det kunde se ut för familjer förr i tiden, 100 år sedan. Få lära sig hur familjens pengar används.

Bedömning                     

Jag kommer att bedöma din förmåga att;

*Hur du deltar i diskussioner

*Hur du löser dina uppgifter i din arbetsbok

*Hur du kan förklara hur olika familjer kan se ut, familjer för 100 år sedan och hur familjer använder sina pengar.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback