Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Pedalhinken, Teknik åk 7

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Syftet med arbetet är att utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik och att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Pedalhinken

Tid: 5-7 tekniklektioner
Examination: Redovisning av hinken och inlämnad rapport

Syftet med arbetet är att utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik och att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Centralt innehåll:

  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

 

Projekt

Ni skall tillverka en pedalhink.

Material som ni får använda:

·         Kartong till locket och botten

·         Kartong till den yttre hinken

·         Glasspinnar

·         Snöre

·         Gummisnodd

·         Limpistol

·         Mattkniv

 

 

 

 

Kriterier:

Hinkens lock skall kunna öppnas genom att en pedal trycks ner.

När locket öppnas skall man kunna slänga skräp i hinken utan att något är i vägen.

När man släpper pedalen skall locket stängas.

 

Tänk på:

Design och hållbarhet. Produkten skall vara “säljbar” och den skall vara hållbar.

 

Innan ni börjar med bygget skall ni göra en skiss som innehåller, höjd, bredd, utseende och funktion.

När ni skissar skall ni visa hur hinken kommer att vara konstruerad inuti, så att man kan se hur det är tänkt att locket skall öppnas och stängas.

Under arbetets gång kommer ni säkert att ändra på er konstruktion och då skall detta dokumenteras genom att ni gör en ny skiss och skriver en kommentar om vad som ändrats.

 

 

 

Bedömning:

Laborativt arbete

Konstruktion

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Analys, reflektion och utarbetande av förslag till lösningar som leder arbetet framåt.

 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dokumentation

 

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback