Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Diamantjakten

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 3 september 2020

Vi läser, samtalar och arbetar med materialet "Diamantjakten".

Det här ska vi lära

Läsa
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand.
- rätta dig själv vid läsning.
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse.
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst.
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser.


Skriva
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn.
- skriva läsligt för hand.
- stava vanligt förekommande ord.
- skriva med visst flyt.
- göra mellanrum mellan orden.
- skriva med stor bokstav och punkt.
- använda stödstrukturer vid planering för skrivandet.

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra.
- återberätta.
- sammanfatta.
- förklara så att andra förstår.
- ge och ta muntliga instruktioner.
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter.

Så här ska vi jobba

Vi kommer att följa arbetsgången i Diamantjakten och läsa läseboken med samma namn. 

Vi kommer att arbeta i läsgrupper.

 

Så här ska du få visa

Du ska visa din förmåga att:

- läsa med alltmer flyt och förståelse när du redovisar din läsläxa.

- skriva olika typer av texter.

- tala och lyssna vid genomgångar, redovisningar och diskussioner.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback