Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 9

Svenska som andraspråk 20/21 grundläggande nivå

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

I denna kurs strävar vi efter att nå grundläggande kunskaper i det svenska språket genom att visa förmågor i att kunna Läsa - Lyssna - Skriva - Tala Målet är att gå från enkla ord som sedan byggs ut till meningar och som vidare utvecklas till att eleverna ska kunna föra enkla samtal i olika vardagliga situationer. Vi arbetar mot målen i svenska som andraspråk åk 3.

Syfte - Förmågor från kursplanen

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

  • Bygga upp ditt ordförråd och genom detta kunna använda dig av  vardagliga ord, meningar och fraser i samtal och skrivande.
  • Läsa och lyssna på vardagliga texter och utifrån dem visa att du förstår textens handling/budskap genom att återberätta handlingen samt svara på textfrågor.
  • Använda dig av Ipad, olika översättningsprogram och appar samt  olika studietekniker för att förstå och lära sig det svenska språket i kombination med modersmålet.
  • Arbeta med grammatikuppgifter som ger dig grundläggande förståelse för svenska språkets tal- och skriftspråk. 

Bedömning - Dessa förmågor kommer att bedömas

Din förmåga att läsa och förstå enkla vardagliga texter 

Din förmåga att skriva enkla vardagliga texter

Din förmåga att tala samt uttala ord, meningar och fraser

Din förmåga att kunna föra vardagliga samtal utifrån olika tema


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
Matris för nyanlända - Steg 1 - Vardagssvenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback