Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Biologi- momentplanering 7C

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2020

 

Centralt innehåll

 

Ø  Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

 

Ø  Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.

 

Ø  De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och förändringhet.

 

Ø   Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

Ø  Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

Ø  Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

Biologi 7C

Tisdag

Laboration

Lab gr. 1/ Lab gr.2

 

Torsdag

Lektion: Samspel

 

Fredag

Lektion: Samspel

 

 

 

 

Vecka 35

 

·         Genomgång: s. 94–98 i boken

 

·         Eget arbete: Svara på frågorna s. 98.

 

·         Gå igenom frågorna på s.98.

 

·         Genomgång: repetition från förra lektionen.

+

               s. 99–104.

 

·         Eget arbete: Svara frågorna på s. 104.

 

·         Gå igenom frågorna på s. 104.

 

 

·         Genomgång: Video (repetition på s.  94–98 + 99–104 i boken.

 

·         Eget arbete: Instuderingsfrågor (delas ut på lektion

 

 

 

 

Vecka 36

 

·         Genomgång: (Gå igenom frågorna på s. 104).

 

·         Laboration: Undersök ett blad

 

 

 

 

·          Eget arbete:

-          Svara på frågor kring laborationen.

 

·         Genomgång: undersök ett blad-frågor.

 

·         Genomgång: s. 105–110 i boken.

 

·         Eget arbete:

 

-          Svara på frågorna på s. 110.

 

 

 

 

 

 

Vecka 37

 

 

·         Genomgång: Repetitions lektion s. 94–104.

 

·         Eget arbete:

 

-          Göra klart alla frågor i boken.

 

-          Titta på repetitions videon.

 

·         Genomgång: Repetition s. 105–110.

 

·         Eget arbete:

-          Instuderingsfrågorna

 

-          undersök ett blad-frågorna.

 

-          arbeta med egna anteckningar

 

-          Läs sammanfattningen i boken och svara på Uppslaget 2 frågorna på s. 116.

 

 

 

 

 

Examination: Prov

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback