Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Geografi: Kartkunskap

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Det är bra att ha en god omvärldskunskap! Under detta arbetsområde ska du upptäcka din omvärld med hjälp av olika kartor som kan ge dig massor av information om en plats, ett land eller en världsdel. Med hjälp av kartor kan du jämföra olika länder och förstå människors olika livsvillkor i olika delar av världen. Att veta var olika platser ligger är även bra för att lättare kunna följa med i nyheter och annan information. Så efter detta arbetsområde kommer du ha koll på världen helt enkelt!

Tidsperiod: 35-38            ht20             

Kunskapsmål för arbetsområdet  - Du ska:

ü  Kunna använda dig av en kartbok för att ange absolut och relativt läge

ü  Kunna känna till olika typer av kartor

ü  Kunna ange väderstreck

ü  Kunna orientera dig med hjälp av olika kartsymboler.

Lära dig ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Undervisningen och arbetssätt:

Du kommer lära dig genom gemensamma genomgångar med klassrumsdiskussioner, gruppuppgifter, individuella arbetsmoment med arbetsblad samt läroboken och kartbok. Vi ser även på film som förklarar ämnesområdet.

Vi kommer använda oss av geografiboken s. 20-39

 Bedömning:

Vi kommer bedöma dina kunskaper skriftligt genom ett prov och muntligt genom diskussioner i klassrummet.

Geografiska begrepp – att förstå och kunna förklara

 

ü Väderstreck

ü Kompass

ü Skala

ü Storskalig karta

ü Småskalig karta

ü Absolut läge

ü Relativt läge

ü Topografisk karta

ü Tematisk karta

ü Terrängkarta

ü Teckenförklaring

ü Vegetation

ü Ekvatorn

ü Nollmeridian

ü Gradnät

ü Längdgrad och breddgrad (Longitud och Latitud)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geografi: Kartkunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback