Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Du kommer att få utveckla din läsning och ditt skrivande. Du kommer att få arbeta med texter av olika slag, berättande texter och faktatexter.

Undervisning

Du kommer att få lyssna till högläsning av olika slags texter.

Du kommer att få läsa texter på egen hand eller i grupp /par och arbeta med läsförståelse.

Du kommer att få prova på att skriva olika texttyper.

Du kommer att få arbeta med läs- och skrivstrategier.

Du kommer att skriva både för hand och på dator/ipad. 

Du kommer att få träna på att återberätta i kronologisk ordning om vad du läst eller varit med om.

Du kommer att få lyssna på när andra läser och berättar.

 

Bedömning

Du kan läsa enkla, för dig kända, texter på egen hand.

Du kan svara på frågor om en text efter att ha lyssnat eller läst själv.

Du ska visa att du kan "läsa mellan raderna".

Du är delaktig när vi tillsammans skriver en gemensam text i gruppen.

Du kan skriva en enkel berättande text med röd tråd.

Du ska kunna använda en läslig handstil.

Du ska kunna stava vanliga ord.

Du ska kunna använda stor bokstav och punkt.

Du kan skriva en faktatext.

Du kan återberätta och lyssna på andra.


Läroplanskopplingar

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback