Skolbanken Logo
Skolbanken

Ekologi, NO HT-20

Jakobsgårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

NO - HT-20, vi arbetar med ekologi och begreppen ekosystem, kretslopp, näringskedjor, näringsvävar, fotosyntes och förbränning

Förmågor

 Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen
  • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Detta ska du lära dig

Vad en näringskedja och en näringsväv är. Att saker hänger samman i naturen (ekologi). Känna igen och känna till begreppen ekologi, ekosystem och fotosyntes och förbränning.

Detta ska vi arbeta med

göra ett eget ekosystem i en glasbehållare

titta på och göra egna näringskedjor och näringsväv

rita tillsammans på tavlan

se filmer om ekologi, näringskedja, ekosystem

gå ut i skogen och uppleva och utforska.


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.

Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback