Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Palmbladsskolan. Texttyper. Åk 6, svenska

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 september 2020

I svenskan från vecka 34-43 kommer du att få träna på att känna igen olika texttyper som till exempel brev, insändare och instruktion. Vi kommer att arbeta med textuppbyggnad, struktur och ämnesspecifika ord. Du kommer att få arbeta med texter i olika former, skriftligt och muntligt. Vi utgår ifrån kapitlet Café Beethoven i Zick Zack.

Syfte

Undervisningen syftar till att du ska utveckla förmågor att skriva och och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra och ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sina tankar och åsikter i olika slags texter. Undervisningen ska också ge dig förutsättning att söka information om olika källor och värdera dessa.

 

Material

Zick Zack Skrivrummet

Kopierat material 

 

Det här kommer du lära dig

Du ska lära dig:

- strukturen i argumenterande, återberättande och instruerande text.
- rubriker, underrubriker, stycken.
- hur man bearbetar sin text (processen från tankekarta till färdig text).

 

Lektionsarbete

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar och går igenom:


- hur en text kan se ut och varför den ser ut som den gör
- vilket syfte en text har (vad du vill med texten)
- uppbyggnad och struktur (inledningsmening - fakta/berättelse - avslutningsmening)
- rubriker och underrubriker
- stödord och nyckelord
- göra gemensamma tankekartor om beskrivande ord/jämförelseord

Enskilt arbete
- skriva exempeltext för att öva
- arbeta i Zick Zack
- skriva argumenterande, återberättande och instruerande texter (insändare, brev och instruktion)

Grupparbete
- pardiskussioner om texter
- kamratrespons på varandras texter utifrån checklistor

 

Bedömning

Bedömning sker genom inlämnade skriftliga uppgifter som brev, skriva om ett minne, insändare och eventuellt en instruktion. En examinerande uppgift i form av en insändare görs under höstterminen. 

 

Med reservation för ändringar under terminens gång.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Skriva olika typer av texter
Söka och använda information samt ge och ta respons
Uppgifter
Checklista återberättande text
Checklista insändare

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback