Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Taluppfattning åk 7

Vårbyskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi kommer att jobba med positionssystemet, de fyra räknesätten, delbarhet, primtal och avrundning.

Förmågor

Begrepp                 Metod                Problemlösning      Kommunikation    Resonemang     

Planering 

34

Olika sätt att skriva tal och tiosystemet, positionssystemet

Veckans begrepp:

tal, siffra, tiosystemet, platsvärde, positionssystem, decimaler

Gröna sid: 10

Blåa sid: 30

blir inget test pga endast 3 lektioner den här veckan

35

Tallinjen, decimaler, bråk

stenciler/matteappen

RD1

36

Tallinjen, bråk, procent

stenciler/matteappen

UB

37

De fyra räknesätten

Veckans begrepp:

addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare

Gröna sid: 11

Blåa sid: 31

Stenciler

UB

38

Delbarhet, primtal och sammansatta tal

Veckans begrepp:

delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatta tal, multipel, primtalsfaktor, faktorträd

Gröna sid: 12-15

Blåa sid: 32-33

Röda sid: 44-45

UB

39

Tal i decimalfrom, multiplicera med 10, 100, 1000

Veckans begrepp:

Gröna sid: 16-20

Blåa sid: 34-38

Röda sid: 46

UB

40

Dividera med 10, 100, 1000

Gröna sid: 21

Blåa sid: 38

Röda sid: 46

UB

41

Avrundning och överslagsräkning

Veckans begrepp:

avrundning, avrundningssiffra, närmevärde, överslagsräkning

Gröna sid: 22-25

Blåa sid: 39-40

Röda sid: 47-48

Gröna sid: 22-25

Blåa sid: 39-40

Röda sid: 47-48


RD6

42

   

PROV

 

 

Bedömning

Via lektionsuppgifter, utgångsbiljetter och ett prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematiska förmågor
Utgångsbiljett matematik
Åk 7 Diagnoser Matematik taluppfattning (2022)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter