Skolbanken Logo
Skolbanken

Kulturell identitet- Vem är jag?

Erlandsdals förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

På Melilja och Topajas kommer vi närma oss varandras olika hemkulturer i vårt projekt med Pippi Långstrump. Alla lever vi både lika och olika varandra och vill genom detta projekt synliggöra olika hemkulturer.

Var är vi?/ Syfte och nuläge 

 

Vi är en ny barngrupp med barn födda 2016 och 2017. Vi har startat upp ett Pippi-projekt genom läslyftet och de allra flesta barn är bekanta med Pippi och de andra figurerna. Inga barn har reflekterat kring att Pippi bor ensam med endast djur som sällskap, att hon lagar sin egen mat eller att den enda föräldern hon har är en pappa. 

Alla barnen på hemvisterna har ett hem som är unikt, och kan uppmärksammas och genom det tänker vi att vi kan stärka barnen i deras identitetsskapande. Genom att bli trygg i sin identitet uppmärksamma deras egna hemkultur kan de få en förståelse för andra kulturer än sin egen. 

 

Var ska vi?/Mål

 

Vårt mål är att barnen utvecklar sina kunskaper kring hur olika hemkulturer kan se ut. 

Vi vill att de ska få en förförståelse för att familjer, boenden, rutiner, vardagssituationer och olika stereotypa mönster är olika. 

 

Hur gör vi?/Metod

 

Genom att låta Herr Nilsson följa med varje barn hem, med uppdrag om att få delta i familjens kultur synliggör vi barnens olika kulturer de har i sin hemmiljö. 

Varje familj får besök av Herr Nilsson några dagar och några nätter och därefter får barnet berätta om hur det var när Herr Nilsson var på besök. Gjorde de något? 

Vår ambition är att få föräldrarna delaktiga i vår undervisning och tänker att detta även blir en dörröppnare för förståelse och ett ökat intresse för vår förskolas verksamhet/kultur. 

 

Dokumentation

 

Varje barn kommer få minst ett individuellt lärloggsinlägg som visar på någon form av utveckling inom målet. Arbetsprocessen kommer dokumenteras löpande och en del kommer publiceras på Unikum. 

 

Hur blev det?/ Resultat

Resultat av undervisningen redovisas i målklusternas resultat. Utvärdering av metod utvärderas och analyseras i storarbetslaget. 


Läroplanskopplingar

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback