Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Planering för åk 9 i HKK

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Vill du också känna att du kan laga en härlig måltid alldeles själv som du har planerat? Samtidigt tar du tagit hänsyn till Hälsa, Ekonomi och Miljön i ditt arbete. Du kommer också lära dig om privatekonomi


Läroplanskopplingar

förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika behov och sammanhang samt hantera annat praktiskt arbete som förekommer i ett hem,

förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Val av livsmedel och metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.

Skapande av egna måltider, till exempel utifrån säsong och rester.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Ungas privatekonomi. Konsumtion och ekonomisk planering, däribland att göra en budget.

Skillnaden mellan saklig konsumentinformation och annan påverkan på konsumtionsval. Reklam i olika former, även dolda reklambudskap.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter. Garanti, reklamation, ångerrätt, öppet köp och köp från privatperson samt skillnad mellan köp i butik och på internet.

Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

Rutiner och metoder för rengöring och tvätt.

Matriser i planeringen
Hem och konsumentkunskap - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback