Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Noveller

Stadsparksskolan 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

Vi lär oss de typiska dragen av genren novell. Målsättningen är att lära känna genren och att skriva en egen novell.

Vi läser gemensamt olika noveller och lär känna genren.

Vi analysera och diskutera i grupp om både innehåll och sedan är det dags att skriva en egen novell.


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Skriva novell
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter