Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Taluppfattning åk 8

Vårbyskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi kommer jobba med decimaltal, bråk och negativa tal.

Förmågor

 

Begrepp

Metod

Problemlösning

Kommunikation

Resonemang


Planering

 

34

Tallinjen, bråk, decimaler

Stenciler/matteappen

35

Addition och subtraktion bråkform 

Gröna sid: 8-9

Blåa sid: 30-31

Röda sid: 42

36

Multiplikation och division bråkform

Gröna sid: 10-15

Blåa sid: 32-35

Röda sid: 44-47

37

Addition och subtraktion decimalform

Stenciler

38

Multiplikation och division decimalform, jämförpris

Gröna sid: 16-21

Blåa sid: 36-38

39

Addition och subtraktion negativa tal

Gröna sid: 22-24

Blåa sid: 39-40

Röda sid: 48

40

Multiplikation och division negativa tal

Gröna sid: 25


Röda sid: 48

41

PROV
 
Varje vecka avslutas med en utgångsbiljett på arbetet vi gjort den veckan.

Bedömning

Via klassuppgifter både praktiska och teoretiska, utgångsbiljetter och prov


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån olika situationer och ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematiska förmågor
Utgångsbiljett matematik
Åk 8 Diagnoser Matematik taluppfattning (2022)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter