Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Ute-ugo.

Backen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 11 september 2020

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

1. Undervisningsplanering 

 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förmåga att bygga , skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 • förståelse för naturvetenskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

 

 

 

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Med hjälp av vår lärvän Ute-ugo  ska barnen möta miljön  som  väcker deras intresse för djur och natur. Barnen ska undersöka och pröva på olika förändringar som sker i naturen samt vad som händer under årstider . Vid varje  tillfälle barnen ska känna sig trygga för att delta i undervisningen.

 

 

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot )

Undervisningen ska ske genom olika ,planerade  aktiviteter och miljöer.. .Barnen ska delas i flera undervisningsgrupper, där ska få dem kunskaper kring växter och djur i vår närmiljö med hjälp av olika material och teknik .Efter en månad undervisningsgrupperna ska roteras för att kunna arbeta med varje lärvän.

 •  
 •  

 

 

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
 •  
 • Reflektionen ska ske genom både text och bilder som ska skrivas ut från undervisningstillfälle .Bilderna ska placeras på vägg och golv där barnen ska få möjlighet att reflektera över och använda kroppsspråk. Vi ska delta i deras reflektioner genom att samtala kring det på deras nivå.
 •  

 

 

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Undervisningen ska genomföras för barnen på Klöver avdelning indelade i undervisninsgrupper.

 

 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation )

Arbetslagen  ska vara ansvarig för att  uppmuntra och väcka barnens intresse för natur .Alicja ansvarar för planering, genomförande och reflektion.

 

 

 

 

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) 

Målet med undervisningen är att varje barn ska närma sig i naturen samt ska kunna använda teknik utav olika material och redskap i vardagen.


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback