Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Bröderna Leijonhjärta

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 augusti 2020

Astrid Lindgrens berättelsen om Bröderna Leijonhjärta följer vi i barnradions drama under hösten. Vi samtalar och arbetar i läsloggar där vi använder oss av olika läsförståelsestrategier för att förstå texten och kunna koppla till egna erfarenheter.

Du ska kunna:

 • Lyssna aktivt och delta i boksamtal om texten.
 • Ta hjälp av läsfixarna och andra läsförståelsestrategier i samtalen och läsloggen. 
 • Läsa och följa instruktioner för läsloggen.  
 • Skriva meningar som börjar med en stor bokstav och slutar med punkt eller annat skiljetecken (!?)
 • Skriva tydliga bokstäver i texter och arbetsbok. 
 • Stava vanliga ord.

I undervisningen kommer vi att

 • Gemensamt lyssna och samtala om Bröderna Leijonhjärta. . 
 • Gemensamt arbeta med läsfixarna och andra sätt att förstå.
 • Öva att själv använda läsfixarna och andra sätt att förstå i läsloggen
 • Öva att läsa och förstå instruktioner i läsloggen. 
 • Öva att skriva enkla meningar och texter.

Du får visa vad du kan:

 • När du deltar aktivt i gemensamma boksamtal. 
 • När du i gemensamma samtal och i läsloggen använder dig av läsfixarna och andra sätt att förstå. 
 • När du självständigt kan läsa och förstå instruktioner och har sätt för hur du ska göra när du inte förstår. 
 • När du skriver meningar och ord i läsloggen stavar du orden riktigt och kommer ihåg att ha stor bokstav och punkt. 
 • Vid diagnoser och nationella prov under läsåret. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback