Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Språkmästaren åk. 2

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 29 augusti 2020

Det är roligt med språk! Nu ska du få träna dig att använda språket på ett roligt och korrekt sätt.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få träna förmågan att:

  • kunna rimma
  • veta om det ska vara en, ett eller flera framför ord
  • kunna alfabetet, (kunna "rabbla alfabetet och kunna lite om alfabetisk ordning)
  • veta när det ska vara stor eller liten bokstav
  • veta när olika skiljetecken ska användas, punkt, frågetecken och utropstecken
  • att kunna använda sammansatta ord (lära dig hur de är sammansatta).
  • skilja på konsonanter och vokaler
  • kunna motsatsord
  • känna till att det finns olika ordklasser, (adjektiv, substantiv och verb)

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hur du klarar av att:

   • kunna rimma
   • använda skiljetecken; punkt, frågetecken och utropstecken när du skriver.
   • förstå att man delar in ord i olika ordklasser.
   • skilja på konsonanter och vokaler.
   • dela in ord i alfabetisk ordning.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med "Språkmästaren" arbetsbok, olika arbetsblad och dator. Vi går tillsammans igenom och övar de olika förmågorna. Vi arbetar med spel och olika övningar där du tränar själv och tillsammans med dina kamrater i klassen. När vi/du skriver texter tränar du hur språket är uppbyggt.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback