Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Lappteknik åk 5

Blommensbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 augusti 2020

Vi kommer att jobba lappteknik under större delen av terminen - en gammal textil teknik, för att ta till vara på spillbitar av tyg, då tyg ansågs väldigt dyrbart förr. Genom lapptekniken tränar vi på sy ihop tygerna räta mot räta (vändsy), för att sömmarna ska hamna inåt. En teknik som återkommer inom all sömnad! Vi kommer också att prata lite om bomull och vävda tyger - hur man känner igen dem, hur man jobbar med dem och vilka miljöaspekter som finns med bomull.

 

Introduktion:

Du arbetar i lappteknik med nio rutor. Vi använder i första hand restbitar ur lapplådan. Du väljer hur de ska kombineras på ett sätt som du tyger blir snyggt. Vi pratar om olika möjligheter och varianter att kombinera mönstrat och en färgat på olika sätt. I mittenrutan av "lapptäcket" kommer du sy på en applikation, med tät sicksack.  Du gör en skiss/planering på papper innan du sätter igång. Du kan sedan välja om du ska sy en kudde eller en väska av lapparna. Syr du en väska kan handtagen vara korta eller långa. 

Syfte:

-       att ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer och överväga olika lösningar och framställa föremål

-       att välja material för att främja en hållbar utveckling

-       att eleverna utvecklar kunskaper i maskinsömnad, att klippa i tyg, att nåla ihop tyger, att pressa sömmar

-       att introducera och befästa begrepp som lappteknik, aviga - räta, räta mot räta, raksöm, fästa, sömsmån, pressa

-       att värdera resultat.

Ur det centrala innehållet i årskurs 4-6:

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

       Textila användningsområden

       Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används

       Hantverkstekniker och begrepp

       Tvådimensionella skisser. Arbetsbeskrivningar.

Slöjdens arbetsprocesser

       Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.

       Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

       Hur olika kombinationer av färg, påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Slöjden i samhället

       Återanvändning av material.

 

Arbetsgång:

Formgivning: Med nio rutor hittar du på flera olika sätt att kombinera två färger.

Klippa till efter mall.

Nåla räta mot räta.

Sy ihop två tyger med raksöm, fästa genom att backa. Sy med 1 cm sömsmån.

Sy i rader om tre rutor. Sy ihop de tre raderna.

Göra baksidan och sy ihop med framsidan.

Kudde: Stoppa och sy ihop för hand med kaststygn eller smygsöm.

Väska: Sy ett foder. Sy ihop på maskin. Sy fast handtag (och ficka om du vill).

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Textilslöjd år 4 - uppnåendemål och strävansmål
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback