Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

8 - 9

Jobba med informellt brev

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 augusti 2020

Vi kommer att jobba med texter (informellt brev). Informella brev är brev du skriver till vänner eller familj.

- Elever kommer att jobba med texter (Brev) och ta reda på vad är de olika typer av brev:

- Informellt brevInformella brev är brev du skriver till vänner eller familj.

- Formellt brev: Ett formellt brev är ett brev du skriver till någon du inte känner. Det kan vara ett företag, en myndighet eller en skola.

- personligt brev :När du söker jobb skriver du ett personligt brev där du berättar lite om dig själv.

* Vad är ett brev och varför skriver man ett brev?

Ett brev är en försändelse från en skribent till en mottagare. Brevet skrivs på papper eller digitalt. Det består av en lite längre text. Innehållet varierar med mottagaren. 

Informella brev skriver du till någon du känner, kanske till en släkting eller en vän.

Eleverna kommer att träna på att skriva ett informellt brev. 

Innehåll:

-Hälsningsfras

- Inledning

-Berättar om några viktiga saker.

- Berättar om tider,platser och personer på ett sätt som är lätt att förstå.

- Texten är sammanhängande.

- Använda varierade ord.

-Avslutning

Grammatik: 

- rätt ordföljd

- rätt tempus på verben

- rätt form på substantiven

- använda adjektiv 

Det är viktigt med skrivregler att  stava rätt och dela in texten i stycken.

-Eleverna kommer att översätta ett brev från svenska till arabiska och tvärtom från arabiska till svenska.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback