Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6 - 9

Modersmål bosniska åk 6-9

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 augusti 2020

Utveckla elevernas kunskaper om BiHs sevärdheter genom att utgå från en sammanfattande broschyr och därefter läsa artiklar, hitta adekvat fakta med fördjupande information om varje attraktiv plats samt individuellt välja ut ett intressant objekt kopplat till varje sevärdhet.

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål har som syfte att utveckla elevernas kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de känner sig säkrare i muntliga och skriftliga redovisningar framför gruppen och i olika sammanhang, mottagare och syften.

Så här ska vi arbeta...

 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning
 • Läsning av olika sorters texter: för att lära texters struktur
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten 
 • Enskilda skrivövningar i skrivbok
 • Olika textgenrers uppbyggnad och struktur
 • Veckans ord – synonymer - antonymer
 • Grammatik - skrivregler och stavningsregler
 • Språkbruk i olika situationer
 • Muntliga övningar i par eller grupp – sketch
 • Film tillämpning i undervisning
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle i områden där modersmålet talas och kunna hitta skillnader och likheter i Sverige.   

Centralt innehåll

*Läsa och skriva.
*Tala, lyssna och samtala.
*Berättande texter och sakprosatexter.
*Språkbruk.
*Kultur och samhälle.
*Bild och film

Jag kommer att kontinuerligt bedöma följande:

 • Din förmåga att tala och kommunicera på bosniska
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när bosniska talas.
 • Din förmåga att förstå bosniska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta texters innehåll.
 • Din förmåga att skriva på bosniska
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring texters innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhälle
 • Din slutliga presentation muntligt och skriftligt där du tydligt visar dina språkförmågor.

SE MATRIS


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
Modersmål bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback