Skolbanken Logo
Skolbanken

Idrott och hälsa: Friiidrott, Grundsärskolan åk7-9

Anpassad Grundskola Lilla Edet, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 1 september 2020

Arbetsområdets omfattning: Du ska utveckla dina sätt att röra dig fysiskt inom de olika friidrottsgrenarna både inom och utomhus. Du ska lära dig begrepp som har med friidrott att göra.

Under en 4 veckors period arbetar vi med de olika friidrottsgrenarna, både inomhus och utomhus.

Mål efter avslutat område

Du ska kunna delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och variera och anpassa dina rörelser till viss del till aktiviteten.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att träna på de olika friidrottsgrenarna, löpning, kast, kula, längdhopp, höjdhopp och stafett. Vi kommer att träna inomhus och utomhus. Vi kommer att ta upp begrepp som: stöta, saxa, floppa, jogga, springa, sprinta.

Bedömning

* Du bedöms efter ditt aktiva deltagande på lektionerna oavsett innehåll eller vilken miljö aktiviteterna är i.

* Du bedöms efter hur väl du kan utföra och anpassa dina rörelser till aktiviteterna.

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.

Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.

Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback