Skolbanken Logo
Skolbanken

Breiten Blå/Rosa projektstart ht-2020

103591 Förskolan Breiten, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 31 augusti 2020

Barnen möter staden genom fysikaliska fenomen. Vi har valt att jobba med ljud på olika sätt.

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

 

Skriv er projektplanering 

 

 

Fysikaliska fenomen-ljud.

 

 

  

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

   -att kunna urskilja olika sorters ljud och styrka på ljudet

   -förmåga att lyssna på ett mer fokuserat sätt

   -att skapa ljud av olika sorters material

   -att göra jämförelser som likheter och skillnader mellan starkt-svagt, högt-lågt

   -att förstå betydelsen av olika begrepp

   -att föra resonemang och kunna samtala kring egna och andras hypoteser.

   -ett reflekterande över det vi gjort

   -en nyfikenhet för ljud och saker som låter, olika experiment

   -samarbetsförmåga

 

 

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

-att det finns många olika sorters ljud

-att det finns olika styrkor på ljudet

-att ljud kan låta på olika sätt

-hur örat är konstruerat och hur vi kan höra olika saker

-lära sig några olika begrepp som eko, akustik, decibel och buller.

 

 

 

 Skriv Aktivitetsplan (Hur ska området på börjas)

Vi börjar med att lyssna efter ljud på olika platser, vid lekparken och vid vattnet.

Vi samlar på olika ljud.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback