Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

introduktion hösten 20, Glädjen

Nyhammars förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 30 december 2020

Introduktionen på avdelning Glädjen Ht-20. En planering för hur vi pedagoger, barn och vårdnadshavare ska känna oss trygga när vi kommer hit.

 

 

Var är vi?

Vi får nu efter sommaren en ny barngrupp. Flera av barnen känner redan varandra med det kommer 4st barn från en annan avdelning. Vi ser att vi barn och pedagoger behöver fokusera på att lära känna varandra igen under denna period då det kommer nya barn. Varav 2 barn är kommer från en annan förskola.

 

Vart ska vi?

Vårt mål är att vi barn, pedagoger och vårdnadshavare ska tycka om att komma till Glädjen. Vi vill skapa förutsättningarna för att få en fungerande grupp där barnen möter glädje och respekt. 

Vi vill skapa goda relationer mellan oss som möts här inne på Glädjen och förskolan. 

Vi vill väcka barnens nyfikenhet till vår miljö och att de vågar upptäcka och utforska den.


Hur gör vi?

Vi pedagoger visar intresse för barnen genom att närvarande och lyssna på deras intressen och samtal/funderingar.

Vi pedagoger försöker skapa en miljö som är inbjudande, tillåtande och lärorik för att locka fram barnens nyfikenhet, skapande och fantasi till lek. Inför höststarten har vi möblerat om i våra rum, tagit fram lite material som vi tror kommer passa barnens ålder men också de intressen som vi såg fanns innan sommaren. Vi pedagoger har medvetet gjort ett val av att ta fram lite nytt material för att skapa nyfikenhet men att det ändå finns plats att fylla på med mer vartefter barnen visar behov och intresse för.

Vi pedagoger delar upp i de olika rummen för att kunna vara närvarande bland barnen. 

Vi arbetar fortlöpande med att i våra samlingarna med att lyssna på varandra och att visa respekt för den som talar. Vi pratar om hur man är en god kamrat mot varandra. 

Vi dokumenterar fortlöpande under hela introduktionsperioden med foto och att anteckna vad barnen gör och i vilka rum. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter