Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Åk 7 Ht 21 Taluppfattning

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Under de kommande veckorna ska vi fokusera på tal och tals användning. Arabiska siffror är de talsymboler som används mest internationellt och i Sverige. De arabiska siffrorna har sitt ursprung i Indien där de tillkom ca 400 f Kr. Från det arabiska väldet spreds så siffrorna på medeltiden till Europa, där de så småningom fick sitt nuvarande utseende och varifrån de slutligen spreds över stora delar av världen. Vi kan med hjälp av våra tio siffror (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) skapa hur stora och små tal som helst

Det här ska du få möjlighet att lära dig; 

 

·         naturliga, negativa tal, rationella tal

 

·         jämna, udda, primtal

 

·         positionssystem, utvecklad form

 

·         bråkform, blandad form och decimalform 

 

·         välja rätt räknesätt vid problemlösning.

 

·         multiplikation och division med stora/små tal

 

·         avrundningsregler, närmevärde, överslagsräkning

 

 

Bedömning

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

·         Skriftligt prov, torsdag vecka 42

 

·         Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

 

Arbetssätt

 

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

 

 

Läxa

 

·         Läxan lämnas in varje vecka, på fredagar Du ska göra så många uppgifter du kan. Vi meddelar vilka veckor som ni har läxa. 

 

Planering

Vecka

Arbetsområde

Sidor

Övrigt

34

Tal

Test: Förstå och använda tal

Algoritmer

Arbetsblad

Spel; Plump

35

1.1 Primtal och delbarhet

1.2 Prioriteringsregler

10 - 17

PL 1; Skaka hand

 

36

1.3 Hela tal (positiva och negativa)

1.4 Decimaltal

22 - 29

PL 2: Busskön

37

1.5 Bråkräkning

 

32 - 39

PL 3: Fikabröd

38

1.6 Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

1.7 Division med stora och små tal

42 - 50

PL 4: Fåret Eric

39

1.8 Avrundning

 

PL 5: Udda eller jämt?

40

Blandade uppgifter 

51 - 53

PL 6: Magiska mått

41

Repetition eller fördjupning

 

 

42

Repetition

Prov (Torsdag)

 

 

43

 

 

 

44                                                                            Höstlov


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback