Skolbanken Logo
Skolbanken

Knacka på!

Kompassens förskola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi kommer att jobba med boken/sagan Knacka på. Vi pedagoger har studerat boken och sett att bakom varje dörr kommer vi att kunna representera olika område i läroplanen. Det är ett väldigt fritt projekt där man kan låta barnens intresse styra.

Mål:  Vi ska sträva mot att utveckla intresset för talspråk, bilder och tecken.

Locka barnen att använda sitt språk både verbalt eller med tecken. 

Öka barnens medvetenhet kring olika matematiska begrepp, lägesord, mönster, former, färger och sortering.

Barnen ska få möjlighet att möta och undersöka och nå ökad förståelse för enkel teknik/naturvetenskap som finns i vardagen runt omkring oss.

 

Syftet:

Att inom områdena matematik, natur/teknik och språk låta barnen möta olika utmaningar/uppgifter. Vi tänker oss aktiviteter som involverar bla musik, bild/form, drama, rörelse samt sång och dans. Att även läsa boken digitalt via appen Knacka på är ett bra sätt att fånga barnens intresse.

 

Metod:

Vi kommer att utgå från boken: Knacka på! Genom att Knacka på de olika dörrarna i boken välkomnas barnen in i olika rum med föremål och figurer som vi sedan efter intresse arbetar vidare med.

 

 

Blå dörr

Bakom den blå dörren är Kalle.

En handdocka kommer vara vår Kalle och han kommer dyka upp bakom vår blå dörr med olika saker som finns i hans rum.

Med hjälp av trumman kommer vi fokusera på 

  • vänta på sin tur

  • dela med sig

  • stå i centrum

  • lyssna och agera/följa instruktioner

  • spela instrument

Bollen - vi kommer ha rörelse stunder och träna vår motorik och balans. Vi kommer även in på bollens form

Anka - vattenlek - flyta/sjunka

Vi kommer arbeta med färgen blå där vi skapar och arbetar med lokalisering (matematik)

Språkligt - sång - ramsa - takk

 

Röd dörr
Bakom den röda dörren är bla kaniner.

Vi kommer använda oss av en stor gosedjurskanin som kommer dyka upp bakom vår röda dörr. 

Genom kaninen kommer vi arbeta med:

  • naturkunskap - fakta kanin

  • lika/olika

  • skapande

  • språkligt - sång, ramsa, takk, böcker

  • socialt, vänskap

Vi kommer också arbeta med färgen röd


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback