Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

US Elections 2020

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2020

ett projekt om det amerikanska presidentvalet 2020

 

US ELECTIONS 2020                                                                                  

 

 

 

A project to understand and know more about the US elections 2020. We start week 36 and we work for about 6 lessons.

 

 

The goal is to discuss, listen and understand the American political system. We will practice vocabulary and test our knowledge.

 

 After 2 lessons of general knowledge you will: 

 

Create your own political party!

 

You have 2 lessons to prepare yourself and 1 lesson to present your party.

 

In groups of 2-3 persons you are going to create your own political party. Your party can campaign and stand up for almost anything, for example “the Candy party” or “the black socks for everybody party”. You may of course be more serious and campaign for “the better education party”…

 

(It is important to understand that no racist or unethical proposals are permitted.)

 

You will make a poster for your party where you put your:

 

-         Party name

 

-         Party symbol

 

-         A slogan

 

-         The party leader (name/picture)

 

-         Main issues that you campaign for ( for example: taxes, education, health…)

 

 

 

What would you like to change if you had the power!?!

 

You will present your party in class and when you are audience you must prepare a question or two to ask the presenting party.

 

For example: How will you change…? Have you considered the children…?

 

 

 

               

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback