Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Årstider åk 1

Mörtviksskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 3 september 2020

Ordning och kännetecken för årstider. Arbetet pågår under 6 lektioner och sammanställs i en årstidsbok där eleverna skriver och illustrerar de olika årstiderna samt sin egen födelsemånad.

Varför?

Biologi: Eleven gör enkla observationer av årstider [...] 

Vad?

Vid avslutat arbete bör eleven ha kunskap om de viktigaste kännetecknen för årstiderna, årshjulet och sin egen födelsemånad. Ämnesspecifika begrepp är de fyra årstiderna, de tolv månaderna, almanacka och kalender. 

Hur ska vi arbeta?

Språk- och kunskapsutvecklande

Skapa sammanhang 

Vi gör gemensamma mindmaps (till varje årstid). Vi utgår från elevernas förförståelse om sin egen födelsemånad. I samtal, lek och musik tränar vi på årstider och månader. Vi använder även bildinslag: vi målar träd från olika årstider samt skapar andra årstidsspecifika verk (ex. höstlöv, snöflingor, blommor). Eleverna får både färdigt material att färglägga samt skapar eget. Allt samlas i en årstidsbok. 

Begrepp -  de fyra årstiderna ( XX), månader, almanacka, kalender, dokumentera, först, sedan, födelse, månad, färgerna

Språkliga förmågor/uttrycksformer - Eleverna tränar på att jämföra och beskriva årstiderna (olikhet, likhet) samt att lyssna på varandra. Eleverna listar ord tillsammans i en mindmap, där även ord förklaras. 

Språkligt stöd - Vi skapar gemensamt mindmaps, texten står på tavlan för de som behöver skriva av. Vi pratar om årstiderna mer än vad vi dokumenterar. Eleverna har även möjlighet att prata i mindre grupper. Vi sammanfattar vad vi gjort tillsammans. 

Främja språkanvändning - Använda EPA inför mindmaps. Lek och musik för att träna årstider och månader. 

 

Stöd och Utmaningar

Vi använder oss av bildstöd. Eleverna kan skriva av text från tavlan vid behov eller skriva extra. 

Övningar/Aktiviteter

Samtal i mindre grupper samt i helklass. 

Eleverna skriver själva eller med stöd. 

Skapande av årstidsbilder, vilket förtydligar elevernas förståelse av hur naturens livscykel ser ut. 

 

Så här visar du vad du har lärt dig

Eleverna skapar en årstidsbok, där de uttrycker sin förståelse för årstider och månader genom att skriva, rita och måla efter sin förmåga. Årstidsboken fungerar som dokumentation av arbetsområdet. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback