Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Skriva årskurs 1

Munspelets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2020

Du kommer att få arbeta med skrivandet på många olika sätt. Du kommer att få skriva ord, meningar och texter både för hand och på Ipad

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att:

 • skriva ord som är ljudenligt stavade
 • skriva enkla meningar
 • skriva enkla berättande texter
 • skriva enkla faktatexter

Innehåll

 • bokstavsarbete - skriva bokstäver och enkla ord
 • skriva av ord och meningar
 • skriva egna ord och meningar 
 • skriva enkla texter t.ex. sagor, fakta, brev

Så här arbetar vi

Du kommer att få arbeta enskilt och i par med att skriva. Vi kommer att skriva texter för hand och på Ipad

 • skriva bokstäver och ord i arbetet med "Veckans bokstäver"
 • skriva ord, meningar och egna tankar 
 • skriva gemensamma texter t.ex. LTG, berättelser och faktatexter 
 • skriva egna texter t.ex.berättelser, brev, faktatexter

Så här visar du vad du kan

Redovisning sker fortlöpande genom arbetet med att skapa texter i olika sammanhang.

Du ska genom att skriva ord, meningar och enkla texter visa att du kan:

 • stava några korta vanliga ord
 • skriva en kort mening
 • skriva ner information du vill minnas eller delge någon
 • skriva en enkel berättelse 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback